Návrh Školení

Úvod

Jak fungují rozhraní API

Accesspoužívání veřejného API

Příprava vývojového prostředí

Příprava ukázkové backendové aplikace

Vytvoření koncového bodu API

Testování API

Ladění API

Zabezpečení API

Nasazení backendu s povoleným rozhraním API

Sledování API

Vylepšení API

Doporučené postupy rozhraní RESTful API

Odstraňování problémů

Shrnutí a závěr

Požadavky

  • Pochopení protokolu HTTP
  • Zkušenosti s webovým programováním (jazykové možnosti viz poznámka níže)
 14 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (5)

Související kurzy

Managing APIs with Red Hat 3Scale

14 hodiny

Managing APIs with MuleSoft Anypoint Platform

14 hodiny

MuleSoft Anypoint Platform Fundamentals

14 hodiny

Developing Microservices on Google Cloud Apigee

21 hodiny

Developing APIs using Google Cloud Apigee X

14 hodiny

SwaggerHub for Developers

14 hodiny

Swagger and the OpenAPI Specification

14 hodiny

Kong API Gateway

14 hodiny

Reactive Programming for iOS with RxSwift

7 hodiny

Reactive Programming with Angular RxJS

14 hodiny

Reactive Programming with Javascript and RxJS

7 hodiny

Functional Reactive Programming with Java 9 and RxJava

14 hodiny

RxJava for Android Developers

21 hodiny

Vert.x: Build a Reactive Application on JVM

14 hodiny

Související kategorie