Design Patterns Počítačové Kurzy

Design Patterns Počítačové Kurzy

Online nebo na místě, živé školicí kurzy Design Patterns vedené instruktory demonstrují prostřednictvím interaktivní diskuse a praktických cvičení, jak znovu použít široce známé vzory a vytvořit a znovu použít vzory specifické pro vaši organizaci. Školení Design Patterns je dostupné jako „online živé školení“ nebo „živé školení na místě“. Online živé školení (neboli „vzdálené živé školení“) se provádí prostřednictvím interaktivní vzdálené plochy . Živá školení na místě lze provádět lokálně v prostorách zákazníka v České republice nebo ve firemních školicích střediscích NobleProg v České republice. NobleProg -- Váš místní poskytovatel školení

Machine Translated

Reference

★★★★★
★★★★★

Design Patterns Návrh školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
21 hodin
The evolution of microservices and containers in recent years has significantly changed how we design, develop, deploy and run software. Modern applications must be optimized for scalability, elasticity, failure, and change. Driven by these new demands, modern architectures require a different set of patterns and practices. In this training, we examine ways to identify, understand and adjust to these new requirements. Audience
This training is intended for people who are somewhat familiar with container technology and with Kubernetes concepts but are perhaps lacking the real world experience. It is based on use cases, and lessons learnt from real life projects with the intention of making people inspired to create and manage even better cloud native applications.
 • Developers
 • Operations
 • DevOps
 • QA Engineers
 • IT Project Managers
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion
 • Lots of exercises and practice
 • Handson implementation in a live-lab environment
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
There are plenty of tried and tested patterns widely available to everyone. Sometimes it is a matter of changing the names and implementing the pattern in a specific technology. It can save hundreds of hours, which otherwise would be spent on design and testing. Training Goals This course has two goals: first, it allows you to reuse widely-known patterns, second, it allows you to create and reuse patterns specific to your organization. It helps you to estimate how patterns can reduce costs, systematize the design process and generate a code framework based on your patterns. Audience Software designers, business analysts, project managers, programmers and developers as well as operational managers and software division managers. Course Style The course focuses on use cases and their relationship with a specific pattern. Most of the examples are explained in UML and in simple Java examples (the language can change if the course is booked as a closed course). It guides you through the sources of the patterns as well as showing you how to catalogue and describe patterns which can be reused across your organization.
14 hodin
Target group: Technical Team Leader, Software Developer Learning objective: The purpose of training is to acquire the ability to design advanced development / project structures in C #. During the course, students become familiar with the MSDN resources and tools to support the development process, such as Microsoft Visual Studio, ReSharper.
14 hodin
The course will cover the design patterns with particular emphasis on patterns used in PHP.
21 hodin
The course is designed for experienced programmers who want to explore issues related to the use of patterns and refactoring. Each participant know the properties and practical examples of the use of these patterns, which in turn will enable the efficient build correct the application code.
14 hodin
The training is designed for JavaScript developers, designing and implementing advanced Internet applications. Topics discussed during the training aimed at bringing best practices in JavaScript programming and highlight the most common mistakes. An important point of the training is to discuss the available object-oriented programming with JavaScript syntax.
14 hodin
Objective: Helping Technical Analysts and Designers to understand how to go through software implementation of the requirements, ensuring traceability between business specifications and the software code. This 2 day training course aims at assisting technical analysts and designers in designing specifications described by the business analysts. After transformation into software component representations, the resulting system components trace system requirements toward software component structures. Finally, these technical specifications are implemented in software code and tested upon component basis. The resulting software components provide good level of reactivity to changes as they allow to trace separately toward the implementation level the system behaviours layer by layer (from the user interfaces toward business objects layer through the application components where the usage choices of the actors are stored.
21 hodin
S nástupem velmi složitých distribuovaných systémů se složitost jednoho systému změnila na složitost architektury skupiny systémů. Tento kurz pokrývá vztah Software Architecture s Technical Enterprise Architecture. Tyto dvě oblasti jsou vzájemně propojeny způsobem, který v současné době není dobře popsán. Například rozdělení složitého monolitického systému do dvou systémů, které komunikují prostřednictvím webových služeb, vyvolá podstatné změny v obou nových systémech a v architektuře mezi nimi. Tento kurz bude pokrývat obchody, v současné době společné vzory a řešení pro řízení složitých systémů a komunikace uvnitř a mezi nimi.
14 hodin
Architektura Microservice je přístup k rozvoji softwarové aplikace jako soubor malých, nezávislých služeb, z nichž každá probíhá ve svém vlastním procesu a komunikuje s lehkými mechanismy, jako je API zdrojů HTTP. Tyto služby mohou být efektivně implementovány pomocí kontinuálních automatizačních systémů a překonávají potřebu centralizovaného řízení. Microservices lze psát v různých programovacích jazycích a integrovat s různými systémy ukládání dat. Tento výcvik vedený instruktorem je zaměřen na vývojáře a architekty podniků. Představuje architekturu mikroslužby z perspektivy.NET, prezentuje migrační strategie z monolitického systému a účastníky prochází vytvořením a implementací aplikace založené na mikroslužbě vzorku. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Pochopte, kdy používat a kdy nepoužívat architekturu mikroslužby Vytvoření a implementace testovací strategie pro mikroslužby Využijte aplikaci založenou na mikroslužbě vzorku do výrobního prostředí Refactor monolitické aplikace do služeb
publikum
  Vývojáři Architekti
Formát kurzu
  Částečná přednáška, částečná diskuse, cvičení a těžká praxe
14 hodin
Kubernetes je platformou s otevřeným zdrojem pro automatizaci všech fází vývoje kontejnerovaných aplikací. Designové vzory jsou neodmyslitelným řešením problémů vývoje softwaru relevantních pro design softwaru. Kubernetes rozšíření se používají k konfiguraci a podpoře Kubernetes klastrů. Pomocí Kubernetes designových vzorů a rozšíření mohou uživatelé platformy dosáhnout přístupů CI/CD a zároveň udržovat skalovatelnost a flexibilitu softwarových aplikací. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na vývojáře a DevOps inženýry, kteří chtějí využít Kubernetes designových vzorů a rozšíření k vytvoření podnikových aplikací na Kubernetes klastry. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Vytvořte Kubernetes klastr a nastavte potřebné DevOps nástroje. Rozumět základům softwarového designu a Kubernetes rozšíření. Používejte Kubernetes rozšíření a designové vzory při interakci s Kubernetes API. Rozvíjet přizpůsobené Kubernetes zdroje a aplikovat dynamické ovladače na klastr. Správa a zabezpečení jakéhokoli Kubernetes prostředí s pomocí Kubernetes pluginy. Integrovat DevOps síťové modely do stávajících a budoucích Kubernetes projektů.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.

Momentálně pro tuto lokalitu nejsou naplánovány žádné kurzy.

Víkendové Design Patterns kurzy, Večerní Design Patterns školení, Design Patterns přijímač, Design Patterns vedené školitelem, Víkendové Design Patterns školení, Večerní Design Patterns kurzy, Design Patterns koučování, Design Patterns lektor, Design Patterns školitel, Design Patterns počítačová školení, Design Patterns počítačové kurzy , Design Patterns kurzy, Design Patterns školení, Design Patterns on-site, Design Patterns uzavřená školení, Design Patterns individuální školení

Slevy kurzů

No course discounts for now.

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions