Návrh Školení

Úvod

    Go jako webový a systémový programovací jazyk Go vs C, Javascript, Ruby atd.

Nastavení vývojového prostředí

Použití Go proměnných, konstant a typů

Použití matematických operátorů v Go

Práce s daty a časy v Go

Použití Go ukazatelů, polí, řezů, map a struktur

Programming podmíněná logika se smyčkami Switch a For

Definování a volání funkcí v Go

Vytvoření webové aplikace v Go

K sestavení a kompilaci projektu použijte běhové prostředí Go

Čtení a zápis z a do souborových systémů a webu

Ladění aplikace

Použití rozhraní ke zjednodušení složitosti aplikace

Vytvoření balíčku projektu

Přidání souběžnosti s Go Rutiny a kanály

Optimalizace aplikace

Nasazení aplikace

Závěr

Požadavky

  • Pochopení obecných principů programování

Publikum

  • Vývojáři
 28 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (1)

Související kategorie