Návrh Školení

Úvod

    Jak se Knative rozšiřuje Kubernetes

Knative On-premise instalace a konfigurace

Přehled Knative Design a architektura

Příklad existujících aplikací založených na Knative

Přehled Serverless Computing a funkcí jako služba (FaaS)

Přehled Knative Komponenty: Build, Eventing, Serving

Vytváření kontejnerů ze zdrojového kódu

Konzumační a produkční akce

Nasazení úloh bez serverů řízených požadavky

Funkce vazby s událostmi od zprostředkovatelů zpráv třetích stran

Balení funkcí do aplikace

Sledování aplikace

Ladění aplikace

Optimalizace výkonu aplikací

Integrace Knative s nástroji Continuous Integration and Deployment (CI/CD).

Odstraňování problémů

Shrnutí a závěr

Požadavky

  • Zkušenosti s Kubernetes.
  • Programming zkušenost v jakémkoli jazyce.

Publikum

  • Vývojáři
 14 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Související kategorie