Návrh Školení

Úvod

  Přehled Guava Nastavení prostředí Guava

Základní Guava Utility

  Používání a vyhýbání se nule Předpoklady Podmíněná selhání Uspořádání metod objektů Throwables

Sbírky Utility

  Typy kolekcí Třídy utilit Extension Utilities

Grafy

  Guava definice a možnosti grafu Typy grafů Vytváření instancí grafů Proměnlivé a neměnné grafy Prvky grafu Knihovní smlouvy

Nástroje pro ukládání do mezipaměti

  Funkce populace a vystěhování

Strunové nástroje

  Truhlář a štípačka CharMatcher Charsets Case formátu

Primitivní nástroje

  Primitivní pole Obecné nástroje Konverze bajtů

Matematické nástroje

  Integrální plovoucí desetinná čárka

Shrnutí a další kroky

Požadavky

 • Znalosti a zkušenosti v Java programování

Publikum

 • Java vývojáři
 21 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Související kategorie