Návrh Školení

Úvod

    Potřeba logování distribuovaných systémů Neadekvátnost konvenčních logovacích řešení

Nastavení Fluentd

Přehled Fluentd Vlastnosti a architektura

Syntaxe konfiguračního souboru

Přehled pracovního postupu událostí

Práce s Fluentd pluginy

Přehled Fluentd Use Cases

Searchsběr dat

Analýza dat

Sbírat data

Archivace dat

Nasazení Fluentd do výroby

Logování a monitorování

Správa výkonu

Správa pluginů

Konfigurace Fluentd pro vysokou dostupnost

Odstraňování problémů

Shrnutí a závěr

Požadavky

  • Obecná znalost konceptů systémového protokolování a monitorování.
  • Linux zkušenosti s příkazovým řádkem.

Publikum

  • Správci systému
 14 hodiny

Počet účastníků


Price per participant

Upcoming Courses