Návrh Školení

Úvod do CUDA

 • Přehled technologie a ekosystému CUDA
 • Pochopení verzí a kompatibility CUDA

Instalace CUDA

 • Předinstalační požadavky
 • Stažení a instalace CUDA Toolkit
 • Ověření instalace

Konfigurace prostředí CUDA

 • Nastavení proměnných prostředí
 • Konfigurace CUDA pro více GPUs
 • Správa knihoven a cest CUDA

Správa zdrojů CUDA

 • Uživatelský přístup a oprávnění
 • Přidělování GPU zdrojů
 • Nástroje pro monitorování zdrojů CUDA

Ladění a optimalizace výkonu

 • Profilování aplikací CUDA
 • Ladění pro maximální výkon
 • Doporučené postupy pro optimalizaci

CUDA Odstraňování problémů

 • Běžné problémy s instalací a konfigurací
 • Ladění aplikací CUDA
 • Řešení úzkých míst výkonu

Pokročilá témata

 • Aktualizace a upgrady v CUDA
 • Integrace CUDA s jinými aplikacemi
 • Budoucí trendy v technologii CUDA

Shrnutí a další kroky

Požadavky

 • Základní znalost ovládání počítače
 • Znalost operačních systémů, nejlépe Linux nebo Windows
 • Zájem o učení o paralelním počítání a CUDA

Publikum

 • Správci systému
 • IT profesionály
 35 hodiny

Počet účastníků


Price per participant

Reference (1)

Upcoming Courses