Návrh Školení

Úvod

Přehled BizTalk Funkce a architektura serveru

  BizTalk komponenty, nástroje a úkoly

Instalace a konfigurace serveru BizTalk

  Základní vs. vlastní konfigurace Úlohy před instalací Instalace a konfigurace úloh po instalaci

Začínáme

  Navigace v uživatelském rozhraní BizTalk Konzola pro správu serveru BTStask nástroj příkazového řádku

Nastavení a správa uživatelů

  Zabezpečení uživatelských hesel pomocí ESSO Správa uživatelských pověření

Směrování zpráv

  Konfigurace směrování zpráv Odesílání a přijímání zpráv (adaptéry) Nastavení pracovního postupu obchodního procesu (orchesttrace)

Zabezpečení zpráv

  Instalace a konfigurace certifikátů v Biztalku Zabezpečení zpráv pomocí kanálů Šifrování a dešifrování zprávy Použití a ověření digitálního podpisu

Vytváření, spouštění a správa Business Rules

  Jak fungují obchodní pravidla Implementace obchodních pravidel pomocí Business Rules Engine (BRE) Management Business Rules Engine (BRE)

Nasazení aplikace Biztalk

  Nasazení sestavení do aplikace Přizpůsobení vazebných souborů Nasazení aplikace jako balíčku MSI Odstraňování výjimek za běhu

Automatizace nasazení BizTalk

  Co automatizovat skriptování pomocí BTStask Skriptování pomocí PowerShellu Automatizace dalších administrativních úloh

Integrace aplikací napříč organizačními hranicemi

  Případová studie: Výměna obchodních dokumentů Určení, kde a jak odesílat a přijímat zprávy Pochopení portů a vazeb Používání stran, rolí a Electronic Data Interchange (EDI)

Sledování a monitorování Business Činnost

  Povolení a správa nastavení sledování Povolení analýzy dat Konfigurace Business Monitorování aktivity (BAM) Sledování, prohlížení a analýza dat Nástroje pro monitorování třetích stran

Konfigurace serveru Biztalk pro vysokou dostupnost

  Správa hostitelů a instancí hostitelů Izolace hostitelů, služeb atd.

Zotavení po havárii v BizTalk

  Planning for Disaster Recovery Obnova BizTalk databází serveru Obnova BizTalk běhového prostředí serveru Obnova Enterprise Single Sign-On (ESSO)

Aktualizace serveru Biztalk

  Instalace balíčků funkcí Instalace serverových nástrojů BizTalk

Správa BizTalk serverových aplikací

  Nasazení aplikace BizTalk Aktualizace aplikace

Nastavení hostitelů a instancí hostitelů

  Konfigurace hostitele BizTalk jako prostředku clusteru Konfigurace adaptéru BizTalk Správa databáze MessageBox

Testování serveru Biztalk

  Unit testing Testování výkonu Automatizované testování

Monitoring BizTalk Server

  Typy monitorování Co je PAL? Další nástroje pro monitorování BizTalk Server

Automatizované monitorování BizTalk serveru

  Monitorování BizTalk Pomocí OpsMgr Monitorování BizTalk Použití BizTalk 360 Monitorování BizTalk Použití AIMS pro BizTalk

Oprava chyb

  Zpracování výjimek běhového prostředí Odstraňování problémů s výjimkami běhového prostředí

Optimalizace BizTalk výkonu serveru

  Obecné optimalizace Optimalizace pro nízkou latenci pomocí Relog.exe

Optimalizace BizTalk prostředí serveru

  Optimalizace operačního systému Optimalizace sítě Optimalizace IIS

Optimalizace SQL Server

  Optimalizace před a po serveru BizTalk

Optimalizace zdrojů

  Pochopení škrtícího mechanismu Biztalk Úprava nastavení škrcení

BizTalk Údržba prostředí serveru

  Vytvoření kontrolního seznamu Provádění denních, týdenních, měsíčních a čtvrtletních úkolů údržby

Shrnutí a závěr

Požadavky

 • Zkušenosti se správou síťových prostředí se systémem Windows

Publikum

 • Správci systému
 • Systémoví inženýři
 • Vývojáři
 70 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (1)

Související kategorie