Návrh Školení

Úvod

Instalace a konfigurace BizTalk

Přehled BizTalk Funkce a architektura serveru

Automatizace Business Procesy

Použití sady nástrojů Enterprise Service Bus (ESB).

Použití functoidů v BizTalk Mapperu

Práce s adaptéry WCF

Integrace BizTalk s Azure a SharePoint

Odstraňování problémů

Shrnutí a závěr

Požadavky

  • Zkušenosti s .NET, C# a Visual Studio
 21 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (1)

Související kurzy

Biztalk for Administrators

35 hodiny

Biztalk for Administrators - Advanced

35 hodiny

BizTalk for Administrators - Beginner to Advanced

70 hodiny

C++, QT, ZeroMQ and Protocol Buffers

35 hodiny

MPICH

7 hodiny

XML Fundamentals

21 hodiny

XQuery

14 hodiny

Open MPI: Building Distributed Memory Applications

7 hodiny

OpenCL

21 hodiny

Distributed Systems Storage with etcd

7 hodiny

gRPC

7 hodiny

Apache Mesos

14 hodiny

HashiCorp Nomad

14 hodiny

HashiCorp Vault

14 hodiny

Související kategorie