Návrh Školení

Úvod

Přehled BizTalk Funkce a architektura serveru

  BizTalk komponenty, nástroje a úkoly

Instalace a konfigurace serveru BizTalk

  Základní vs. vlastní konfigurace Úlohy před instalací Instalace a konfigurace úloh po instalaci

Začínáme

  Navigace v uživatelském rozhraní BizTalk Konzola pro správu serveru BTStask nástroj příkazového řádku

Nastavení a správa uživatelů

  Zabezpečení uživatelských hesel pomocí ESSO Správa uživatelských pověření

Směrování zpráv

  Konfigurace směrování zpráv Odesílání a přijímání zpráv (adaptéry) Nastavení pracovního postupu obchodního procesu (orchesttrace)

Zabezpečení zpráv

  Instalace a konfigurace certifikátů v Biztalku Zabezpečení zpráv pomocí kanálů Šifrování a dešifrování zprávy Použití a ověření digitálního podpisu

Vytváření, spouštění a správa Business Rules

  Jak fungují obchodní pravidla Implementace obchodních pravidel pomocí Business Rules Engine (BRE) Management Business Rules Engine (BRE)

Nasazení aplikace Biztalk

  Nasazení sestavení Přizpůsobení vazebných souborů Nasazení aplikace jako balíčku MSI Odstraňování výjimek za běhu

Automatizace nasazení BizTalk

  Co automatizovat skriptování pomocí BTStask Skriptování pomocí PowerShell Automatizace dalších administrativních úloh

Integrace aplikací napříč organizačními hranicemi

  Případová studie: Výměna obchodních dokumentů Určení, kde a jak odesílat a přijímat zprávy Pochopení portů a vazeb Používání stran, rolí a Electronic Data Interchange (EDI)

Sledování a monitorování Business Činnost

  Povolení a správa nastavení sledování Povolení analýzy dat Konfigurace Business Sledování aktivity (BAM) Sledování, prohlížení a analýza dat Použití monitorovacích nástrojů třetích stran

Konfigurace serveru Biztalk pro vysokou dostupnost

  Správa hostitelů a instancí hostitelů Izolace hostitelů, služeb atd.

Zotavení po havárii v BizTalk

  Plánování strategie obnovy po havárii Obnova databáze serveru BizTalk Obnova běhového prostředí serveru BizTalk Obnova systému Enterprise Single Sign-On (ESSO)

Aktualizace Biztalk

  Instalace balíčků funkcí Instalace serverových nástrojů BizTalk

Osvědčené postupy

Odstraňování problémů

Shrnutí a závěr

Požadavky

 • Zkušenosti se správou síťových prostředí se systémem Windows

Publikum

 • Správci systému
 • Systémoví inženýři
 35 hodiny

Počet účastníků


Price per participant

Reference (1)

Upcoming Courses