Service Mesh Počítačové Kurzy

Service Mesh Počítačové Kurzy

Místní, na instruktorem vedené, živé školicí kurzy Service Mesh demonstrují prostřednictvím interaktivního praktického tréninku základy a pokročilé koncepty Service Mesh . Školení Service Mesh je k dispozici jako „školení na místě“ nebo „školení na dálku“. Živé školení na místě lze provádět místně v prostorách zákazníka v České republice nebo ve firemních školicích střediscích NobleProg v České republice . Vzdálené živé školení se provádí prostřednictvím interaktivní vzdálené plochy. NobleProg - váš místní poskytovatel školení

Machine Translated

Service Mesh Podkategorie

Service Mesh Návrh Školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at engineers who wish to connect, secure, and manage cloud-based applications (e.g., microservices) using an Istio-based service mesh.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Istio on Kubernetes.
- Understand service meshes and to implement one with Istio.
- Deploy an Istio service mesh on top of Kubernetes.
- Use a service mesh to run, manage and monitor microservices in the cloud.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use Linkerd to manage, control, and monitor the communication among services inside a web application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Linkerd 2.0 (aka Linkerd2).
- Understand service meshes and implement one using Linkerd.
- Deploy a Linkerd based service mesh on a Kubernetes cluster.
- Use a service mesh to run, manage and monitor web applications (microservices) in the cloud.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use Envoy Proxy to enable microservices to "talk to each other".

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Envoy Proxy.
- Use Envoy Proxy to abstract the network and visualize problem areas with ease.
- Resolve microservice issues related to networking and observability.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to implement Envoy Mobile as a service proxy and client networking library in a client mobile application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start developing an Envoy Mobile service.
- Monitor log files with binary analyze.
- Optimize the loading speed of a web application.
- Increase application response times for better business outcomes.

Nadcházející Service Mesh Školení

Víkendové Service Mesh kurzy, Večerní Service Mesh školení, Service Mesh přijímač, Service Mesh vedené školitelem, Víkendové Service Mesh školení, Večerní Service Mesh kurzy, Service Mesh koučování, Service Mesh lektor, Service Mesh školitel, Service Mesh počítačová školení, Service Mesh počítačové kurzy , Service Mesh kurzy, Service Mesh školení, Service Mesh on-site, Service Mesh uzavřená školení, Service Mesh individuální školení

Slevy Kurzů

Informační Bulletin Slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Czech Republic
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions