Scala Počítačové Kurzy

Scala Počítačové Kurzy

Online nebo na místě, instruktorem vedené živé kurzy Scala v České republice.

Machine Translated

Scala Návrh školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
14 hodin
The training aims to provide opportunities Scala language, learning the syntax of programming paradigms, and space applications.
14 hodin
The aim of this course is to provide a basic proficiency in applying Machine Learning methods in practice. Through the use of the Scala programming language and its various libraries, and based on a multitude of practical examples this course teaches how to use the most important building blocks of Machine Learning, how to make data modeling decisions, interpret the outputs of the algorithms and validate the results. Our goal is to give you the skills to understand and use the most fundamental tools from the Machine Learning toolbox confidently and avoid the common pitfalls of Data Sciences applications.
14 hodin
Scala is a concise, object-oriented language with functional programming features, including currying, type inference, immutability, lazy evaluation, and pattern matching. Scala code runs on a JVM and was designed to address some of the shortcomings of Java. In this instructor-led, live training participants will learn how to use Scala's advanced features, including its type system, to write better code using an object-functional approach.   By the end of this training, participants will be able to:
 • Leverage Scala's type system to maximum benefit
 • Handle exceptions functionally
 • Create libraries and DSLs with Scala
 • Use Scala's advanced features for pattern matching
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hodin
Scala is a concise, object-oriented language with functional programming features, including currying, type inference, immutability, lazy evaluation, and pattern matching. In this instructor-led, live training participants will learn how to use Scala's advanced features to develop well-constructed software that is easy to write, read, test, and change. The focus of this training is on functional programming, using real-world case studies and discussion as a reference for lab exercises and activities. By the end of this training, participants will be able to:
 • Implement advanced functional programming techniques
 • Make sense of complex type signatures
 • Understand code through types and substitution
 • Handle exceptions functionally
 • Create libraries and DSLs with Scala
 • Use Scala's advanced features for pattern matching
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hodin
ScalaCheck is a library for carrying out automated, property-based testing for Scala or Java programs. Inspired by the Haskell library QuickCheck, it uses properties to describe the expected behavior of an application, generating random input data at first, then testing this data across different areas of the application and reporting the result. In this instructor-led, live training, participants will learn the benefits of and concepts behind property-based testing as they practice writing properties that lead to the automatic generation of test cases. By the end of this training, participants will be able to:
 • Write general properties that replace and/or compliment hand-written unit test cases
 • Write tests at the higher level of property specifications
 • Execute ScalaCheck as a standalone executabl, using the built-in command line test runner
 • Integrate ScalaCheck with test frameworks such as ScalaTest, specs2 and LambdaTest
Audience
 • Test engineers
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hodin
Cílem tohoto školení je přivést účastníky od začátečníka na střední / pokročilou úroveň v porozumění a znalosti Akka rámce. Celý kurz je na ruce, převážně řízen trenérem na začátku a postupně se pohybuje směrem k účastníkům, kteří sami produkují kód (a stahují implementace / řešení napsané trenérem). Očekává se, že účastníci nebudou mít předchozí znalosti o Scala, trenér bude trávit nezbytnou dobu, aby vysvětlil a objasnil všechny závažnosti týkající se Scala použitého kódu.
21 hodin
Scala je kondenzovaná verze Java pro rozsáhlé funkční a objektově orientované programování. Apache Spark Streaming je rozšířenou součástí Spark API pro zpracování velkých datových souborů jako streamů v reálném čase. Spark Stream a Scala společně umožňují streamování velkých dat. Toto školení vedené instruktory, živé (na místě nebo na dálku), je zaměřeno na softwarové inženýry, kteří chtějí streamovat velká data pomocí Spark Streaming a Scala . Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:
 • Vytvořte aplikace Spark s programovacím jazykem Scala .
 • Pomocí technologie Spark Stream můžete zpracovávat nepřetržité datové proudy.
 • Zpracovávejte datové proudy dat v reálném čase pomocí technologie Spark Streaming.
Formát kurzu
 • Interaktivní přednáška a diskuse.
 • Spousta cvičení a cvičení.
 • Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
 • Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.

Momentálně pro tuto lokalitu nejsou naplánovány žádné kurzy.

Víkendové Scala kurzy, Večerní Scala školení, Scala přijímač, Scala vedené školitelem, Víkendové Scala školení, Večerní Scala kurzy, Scala koučování, Scala lektor, Scala školitel, Scala počítačová školení, Scala počítačové kurzy , Scala kurzy, Scala školení, Scala on-site, Scala uzavřená školení, Scala individuální školení

Slevy kurzů

No course discounts for now.

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions