Reactive Programming Počítačové Kurzy

Reactive Programming Počítačové Kurzy

Online nebo na místě, živé kurzy reaktivního programování vedené instruktorem demonstrují prostřednictvím praktické praxe, jak s velkou lehkostí přijmout a aplikovat paradigma reaktivního programování do procesů vývoje aplikací a systémů. Školení reaktivního programování je dostupné jako "online živé školení" nebo "na místě živé školení". Online živé školení (neboli "vzdálené živé školení") se provádí prostřednictvím interaktivní vzdálené plochy . Živá školení na místě lze provádět lokálně v prostorách zákazníka v České republice nebo ve firemních školicích střediscích NobleProg v České republice. NobleProg -- Váš místní poskytovatel školení

Machine Translated

Reactive Programming Podkategorie

Reactive Programming Návrh školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
14 hodin
Reactive programing is an asynchronous programing paradigm that focuses on data streams and the propagation of data by establishing a defined dependency between the underlying execution models and the emitted data streams from one component to another. Many Angular application design inefficiencies when building asynchronous UIs can be overcome by utilizing reactive style patterns offered by the RxJS library.   In this instructor-led, live training, participants will learn how to implement Observable patterns into their Angular application designs as they step through a series of cases showcasing common angular design problems and how they benefit from reactive programing designs. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the reactive programing paradigm and the RxJS library.
 • Build UI heavy Angular applications with scalability, flexibility, and responsiveness in mind using reactive programming patterns.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
In this instructor-led, live training in České republice, participants will learn the design principles behind Akka, including the Actor Model and Reactive Manifesto, as they build and deploy an asynchronous, message-driven application in Akka. By the end of this training, participants will be able to:
 • Apply the "let it crash" model to build applications that self-heal and systems that never stop.
 • Understand Actors, actor lifecycle and how to employ them to create proper, concurrent parallel systems.
 • Build Reactive Architecture that is responsive, elastic, resilient, and message driven.
 • Integrate remoting and clustering features with third party systems.
 • Deploy the Akka toolkit in production systems, scaling it to multiple nodes and third party systems.
 • Manage system behavior and horizontal distribution.
 • Build systems that "react" to environmental changes.
14 hodin
ReactiveX je komplexní knihovna pro vytváření asynchronních datových toků pomocí pozorovatelných sekvencí. Umožňuje vývojářům využít pozorovatelných toků a jejich schopnosti zachytit vysílané události a v souladu s nimi provádět funkce. Tento instruktor vedený, živý a trénink uvádí účastníky do rozsáhlé knihovny ReactiveX a rozvíjí reagující aplikace a chodí účastníky prostřednictvím řady případů, které prokazují užitečnost a funkčnost klíčových funkcí ReactiveX. Až do konce tohoto tréninku budou účastníci být mohl a:
  Pochopte paradigmu reaktivního programování a funkčnost pozorovatelných zařízení a jejich společné využití při vývoji těžkých aplikací UI Úspěšné nastavení prostředí pro ReactiveX Vytvoření pozorovatelných událostí tvoří množství různých položek Použijte ReactiveX's transformační a filtrační funkce
publikum
  Vývojáři
Formát of the course
  Část čtení, část diskuse, cvičení a těžká praxe
7 hodin
The .NET Reactive Extensions (Rx) is a library for composing asynchronous and event-based programs using observable collections and LINQ-style query operators. In this instructor-led, live training, participants will learn how to develop an asynchronous application using .NET Reactive Extensions. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create applications that capture event streams from diverse data sources such as stock quotes, tweets, computer events, and web services
 • Use Observables and Schedulers to represent and manage multiple asynchronous data streams
 • Filter, project, aggregate, compose and perform time-based operations on multiple events using LINQ operators
Audience
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (onsite or remote) is aimed at developers who wish to apply the principles of reactive programming to create enterprise-grade web-services. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and test different the RxJava framework that enables the writing of reactive programs.
 • Apply the components and methodology needed to develop high-performance web-services.
 • Construct of message-driven systems that are scalable and resilient.
14 hodin
Spring WebFlux je neblokovací reaktivní rámec pro budování reaktivních webových aplikací. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na vývojáře, kteří chtějí používat WebFlux k vývoji a implementaci reaktivních aplikací. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Instalujte a nastavte Spring 5 a rámec WebFlux. Vývoj reaktivních aplikací a služeb.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
14 hodin
In this instructor-led, live training in České republice, participants will learn the advantages and functions of Java 9, Spring, Jersey, and RxJava 2.0 in developing reactive applications as they step through the creation and deployment of a real-life reactive application using Java 9's flow API, Spring, the Akka framework, and RxJava 2.0 functional reactive programing library. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the importance and significance of reactive programing in applications and systems development.
 • Run Unit test on RxJava 2.0.
 • Use the Akka framework under reactive programing principles.
 • Employ Spring to handle the development of concurrent applications.
 • Use Java 9's flow API to develop reactive apps.
14 hodin
In this instructor-led, live training in České republice, participants will learn how to use Vert.x to create an asynchronous, event-based web application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand and use the different components (core, web, client, etc.) in the Vert.x stack.
 • Use Vert.x to create network utilities, HTTP/REST microservices, high volume event processing, back-end message-bus applications, etc.
 • Execute an app that can handle high concurrency using minimal kernel threads.
 • Use Vert.x's APIs to support Java, JavaScript, Groovy, Ruby, Ceylon, Scala, Kotlin, etc.
 • Unit test asynchronous code with Vert.x-Unit.
 • Deploy and scale an app with minimal hardware.
21 hodin
RxJava je Java knihovna, která umožňuje aplikace založené na událostech (a.k.a. Vždyť on je ten, jenž Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na vývojáře, kteří chtějí používat RxJava k vývoji a implementaci Android mobilní aplikace. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Vytvoření rozvojového prostředí, které zahrnuje potřebné knihovny, balíčky a rámce potřebné pro vývoj reaktivní aplikace. Pochopte, jak jsou data a proudy událostí vydávány a spotřebovány. Design aplikací, které modelují situace v reálném světě (na základě událostí) elegantním a sofistikovaným způsobem.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali. Chcete-li se dozvědět více o RxJava, navštivte prosím: https://github.com/ReactiveX/RxJava
7 hodin
Reactive programing is an asynchronous programing paradigm that focuses on data streams and the propagation of data by establishing a defined dependency between the underlying execution models and the emitted data streams from one component to another. RxJS is one of the most comprehensive reactive programing libraries for managing UI events, asynchronous HTTP requests, and other data streams. In this instructor-led, live training, participants will become familiar with RxJS's tools and functions as they apply them to a variety of coding problems associated with interactive-heavy based mobile and web apps. Participants will also learn how to create and deploy a UI heavy web app. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the reactive programing paradigm and its usefulness for UI heavy application development.
 • Build UI heavy applications with scalability, flexibility, and responsiveness in mind.
 • Easily and freely create and manage a multitude of UI events, asynchronous HTTP requests, and other data streams.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hodin
This instructor-led, live training in České republice introduces participants to reactive techniques offered by RxSwift for managing the transferring and combining of asynchronous data streams, handling simple observable sequences, and the architecture and development of responsive, flexible, and industry scalable iOS applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the basic concepts behind reactive programing in Swift 3.
 • Turn various items such as arrays and events into observable sequences.
 • Apply various filters to observable sequences, transform and combine observable sequences.
 • Write Unit tests against Rx Code.
 • Effectively utilize blind data from user interface elements.

Momentálně pro tuto lokalitu nejsou naplánovány žádné kurzy.

Víkendové Reactive Programming kurzy, Večerní Reactive Programming školení, Reactive Programming přijímač, Reactive Programming vedené školitelem, Víkendové Reactive Programming školení, Večerní Reactive Programming kurzy, Reactive Programming koučování, Reactive Programming lektor, Reactive Programming školitel, Reactive Programming počítačová školení, Reactive Programming počítačové kurzy , Reactive Programming kurzy, Reactive Programming školení, Reactive Programming on-site, Reactive Programming uzavřená školení, Reactive Programming individuální školení

Slevy kurzů

No course discounts for now.

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions