Maven Počítačové Kurzy

Maven Počítačové Kurzy

Online nebo na místě, živé kurzy Maven vedené instruktory demonstrují prostřednictvím praktické praxe, jak nainstalovat, nakonfigurovat a nasadit Maven v živém laboratorním prostředí. Školení Maven je dostupné jako "online živé školení" nebo "na místě živé školení". Online živé školení (neboli „vzdálené živé školení“) se provádí prostřednictvím interaktivní vzdálené plochy . Živá školení na místě lze provádět lokálně v prostorách zákazníka v České republice nebo ve firemních školicích střediscích NobleProg v České republice. NobleProg -- Váš místní poskytovatel školení

Machine Translated

Kdy

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
21 hodin
According to your profile Maven will help you in your day to day work. As we mention some of the benefits:
 • Developers: As a developer you will be using Maven to create projects, manage the dependencies, compile your code, run your tests, deploy your components … Maven will become part of your every day development tools.
 • Technical lead profiles: Integrating Maven as a build tool will have significant impact on the project: 
  • Managing dependencies will become easy (Maven dependency management)
  • Complex builds will be significantly simplified (Maven build profiles)
  • The project architecture will be managed smoothly (inheritance and multimodule projects)
  • ….
 • Project Managers: Maven will enforce standardization and collaboration:
  • “Project Object Model” is the standard Maven introduces for projects
  • Maven uses build lifecycles for developers to compile, test and report, deploy
  • Maven repositories will act as a common store and gather releases and third party libraries
  • ….
 • Release Managers: Maven repository managers will act as highly configurable proxies between your organization and public Maven repositories they also provide an organization with a deployment destination for your builds.
21 hodin
Jenkins is an open-source continuous integration (CI) tool written in Java. Maven is a build automation tool for Java projects. Together they can be used to trigger continuous builds that include, for example: the execution of JUnit tests whenever a new code is committed, deployment of these builds to production, and scheduling of these tasks at strategic times of the day, for example midnight. These tools and processes make up a DevOps approach to the development and deployment of software and are popular in Agile development. In this instructor-led, live training, participants will start with an introduction to DevOps, version control and automation scripting, and then move on to hands-on practice, learning how to install, configure and deploy Jenkins and Maven in a live lab environment. Audience
 • Developers
 • System Administrators
 • DevOps engineers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Last Updated:

Víkendové Maven kurzy, Večerní Maven školení, Maven přijímač, Maven vedené školitelem, Víkendové Maven školení, Večerní Maven kurzy, Maven koučování, Maven lektor, Maven školitel, Maven počítačová školení, Maven počítačové kurzy , Maven kurzy, Maven školení, Maven on-site, Maven uzavřená školení, Maven individuální školení

Slevy kurzů

No course discounts for now.

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions