Kubeflow Počítačové Kurzy

Kubeflow Počítačové Kurzy

Místní tréninkové kurzy Kubeflow instruktory ukazují prostřednictvím interaktivních praktických cvičení, jak používat Kubeflow k vytváření, nasazení a správě pracovních postupů strojového učení na Kubernetes . Kubeflow je k dispozici jako „živý trénink na místě“ nebo „vzdálený živý trénink“. Živé školení na místě lze provádět místně v prostorách zákazníka v České republice nebo ve firemních školicích střediscích NobleProg v České republice . Vzdálené živé školení se provádí prostřednictvím interaktivní vzdálené plochy. NobleProg - váš místní poskytovatel školení

Machine Translated

Kubeflow Návrh Školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
35 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers and data scientists who wish to build, deploy, and manage machine learning workflows on Kubernetes.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Kubeflow on premise and in the cloud using AWS EKS (Elastic Kubernetes Service).
- Build, deploy, and manage ML workflows based on Docker containers and Kubernetes.
- Run entire machine learning pipelines on diverse architectures and cloud environments.
- Using Kubeflow to spawn and manage Jupyter notebooks.
- Build ML training, hyperparameter tuning, and serving workloads across multiple platforms.
28 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at engineers who wish to deploy Machine Learning workloads to an AWS EC2 server.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Kubernetes, Kubeflow and other needed software on AWS.
- Use EKS (Elastic Kubernetes Service) to simplify the work of initializing a Kubernetes cluster on AWS.
- Create and deploy a Kubernetes pipeline for automating and managing ML models in production.
- Train and deploy TensorFlow ML models across multiple GPUs and machines running in parallel.
- Leverage other AWS managed services to extend an ML application.
28 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at engineers who wish to deploy Machine Learning workloads to Azure cloud.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Kubernetes, Kubeflow and other needed software on Azure.
- Use Azure Kubernetes Service (AKS) to simplify the work of initializing a Kubernetes cluster on Azure.
- Create and deploy a Kubernetes pipeline for automating and managing ML models in production.
- Train and deploy TensorFlow ML models across multiple GPUs and machines running in parallel.
- Leverage other AWS managed services to extend an ML application.
28 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at engineers who wish to deploy Machine Learning workloads to Google Cloud Platform (GCP).

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Kubernetes, Kubeflow and other needed software on GCP and GKE.
- Use GKE (Kubernetes Kubernetes Engine) to simplify the work of initializing a Kubernetes cluster on GCP.
- Create and deploy a Kubernetes pipeline for automating and managing ML models in production.
- Train and deploy TensorFlow ML models across multiple GPUs and machines running in parallel.
- Leverage other GCP services to extend an ML application.
28 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at engineers who wish to deploy Machine Learning workloads to IBM Cloud Kubernetes Service (IKS).

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Kubernetes, Kubeflow and other needed software on IBM Cloud Kubernetes Service (IKS).
- Use IKS to simplify the work of initializing a Kubernetes cluster on IBM Cloud.
- Create and deploy a Kubernetes pipeline for automating and managing ML models in production.
- Train and deploy TensorFlow ML models across multiple GPUs and machines running in parallel.
- Leverage other IBM Cloud services to extend an ML application.
28 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at engineers who wish to deploy Machine Learning workloads to an OpenShift on-premise or hybrid cloud.

- By the end of this training, participants will be able to:
- Install and configure Kubernetes and Kubeflow on an OpenShift cluster.
- Use OpenShift to simplify the work of initializing a Kubernetes cluster.
- Create and deploy a Kubernetes pipeline for automating and managing ML models in production.
- Train and deploy TensorFlow ML models across multiple GPUs and machines running in parallel.
- Call public cloud services (e.g., AWS services) from within OpenShift to extend an ML application.
28 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers and data scientists who wish to build, deploy, and manage machine learning workflows on Kubernetes.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Kubeflow on premise and in the cloud.
- Build, deploy, and manage ML workflows based on Docker containers and Kubernetes.
- Run entire machine learning pipelines on diverse architectures and cloud environments.
- Using Kubeflow to spawn and manage Jupyter notebooks.
- Build ML training, hyperparameter tuning, and serving workloads across multiple platforms.

Last Updated:

Nadcházející Kubeflow Školení

Víkendové Kubeflow kurzy, Večerní Kubeflow školení, Kubeflow přijímač, Kubeflow vedené školitelem, Víkendové Kubeflow školení, Večerní Kubeflow kurzy, Kubeflow koučování, Kubeflow lektor, Kubeflow školitel, Kubeflow počítačová školení, Kubeflow počítačové kurzy , Kubeflow kurzy, Kubeflow školení, Kubeflow on-site, Kubeflow uzavřená školení, Kubeflow individuální školení

Slevy Kurzů

Informační Bulletin Slev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Czech Republic
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions