Návrh Školení

Úvod

Postman a testování API

  Testování API vs testování jednotek vs testování uživatelského rozhraní

Přehled protokolů podporovaných Postman

  Soap, Rest, HTTP, GraphQL Parametry cesty vs parametry dotazu

Základy API Testing

  Získat požadavky Odeslat požadavky Parametrizovat požadavky Kolekce

Příprava vývojového prostředí

  Instalace a konfigurace Postman Registrace v Postman

Vytváření požadavků API

  Použití testovacího rozhraní API Předávání dalších dat s požadavkem Vytváření dynamických požadavků s proměnnými Import požadavků z prohlížeče Ladění požadavků Ukládání a sdílení požadavků Kontrola odpovědí

Testování a skriptování

  Skriptování testu Testování API Refaktoring testů

Pracovní postupy API s GitHub

  Nastavení dvoufaktorového ověřování na Postman a v GitHubu Vytvoření jednoduchého pracovního postupu pomocí GitHub API

Automatizace běhu testu

  Vzorkování běhu kolekce Použití monitorů Postman Instalace NewMan Spuštění kolekce na Newman a generování sestavy

Shrnutí a závěr

Požadavky

 • Pochopení HTTP
 • Zkušenosti s NodeJS/NPM

Publikum

 • Testeři softwaru
 21 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (5)

Související kategorie