Návrh Školení

Úvod do OpenCL

  O GPU Výpočetní platforma Model Execution Model Memory Model

Prostředí pro rozvoj OpenCL

  Požadavky Instalace na Windows Kompilace OpenCL Zdroj

Jazykové programování dostupné v OpenCL

  Datové typy Operátory Vestavěné funkce Kvalifikátory a atributy Vektorové typy OpenCL C preprocesor

Příklady OpenCLprogramů

  Jednoduché programy Přidání vektoru Místní a globální síť

Příklady výpočtů v OpenCL

  Service printf Redukční operace Stanovení histogramu Mandelbrotova množina Algoritmus řazení bitonic Zpracování obrazu

 

OpenCL v různých jazycích

Analýza výkonu v OpenCL

Požadavky

 • Znalost libovolného programovacího jazyka (strukturovaného nebo objektového).
 21 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (1)

Související kategorie