Návrh Školení

Modul 1: Úvod do SQL Server Reporting Services – SSRS

  Přehled SSRS Instalace Reporting Services Životní cyklus Reporting Hlavní body Reporting Services Reporting Services Scénáře Reporting Services Vývojářské nástroje

Modul 2: Tvorba základních zpráv

  Vytvoření základní tabulky Přehled sestav Jazyk Accessing Formátování dat Stránky sestav Záhlaví a zápatí Výpočet hodnot Běžné agregační funkce

Modul 3: Vylepšení zpráv

  Interaktivní navigace Pomocí funkce Zobrazit/skrýt poskytuje podrobnou interaktivitu Přechod od sestavy k sestavě pomocí odkazů Práce s oblastmi dat pomocí Správce sestav Distribuce a správa publikovaných sestav

Modul 4: Úvod do SQL Server Integration Services – SSIS

  Co je SSIS? Kdy použít SSIS? SSIS Architecture Integration Services Scénáře Integrační služby Vývojářské nástroje Řídicí tok a návrhový tok Návrhové plochy Migrace dat přes Excel, ploché soubory XML a poskytovatele databází Přidání úloh do balíčku

Modul 5: SSIS Jít dále

  Sestavení balíčku Řešení problémů s balíčkem Nasazení balíčku na SSIS Server Plánování balíčku pomocí SQL Server Agent Zabezpečení balíčku v Management Studio pomocí proměnných, obslužných rutin událostí a konfigurací

Modul 6: Úvod do SQL Server Analysis Services – SSAS

  Co je SSAS? Kdy použít SSAS SSAS Nástroje Architecture Analysis Services Porozumění tabulkám faktů a dimenzí

Modul 7: SSAS Jít dále

  Vytvoření projektu Analysis Services v Visual Studio Tabulky faktů a dimenzí Vytvoření zdroje dat Vytvoření zobrazení zdroje dat Vytvoření definice objektu krychle Nasazení definic na OLAP server a načtení dat Procházení krychle pro dotazování dat Vytvoření klíčových ukazatelů výkonu (KPI) na Dejte datům význam

Požadavky

Před absolvováním tohoto kurzu musí studenti mít:

 • Pochopení konceptů relačních databází
 • Zkušenosti s dotazováním v relační databázi
 • Základní porozumění reportingu a analýze
 35 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Související kategorie