Návrh Školení

Úvod do VBA

  Ukládání informací Datové typy Proměnné Terminologie, charakteristiky, rozsah, viditelnost proměnných Řídící struktury if, select case, do, for Loops Vestavěné funkce Typy, hledání a odstraňování chyb Komentáře

Objekt

  Definice Vlastnosti Metody Kolekce objektů Zobrazení tabulek, dotazů, indexů Objektově orientovaný přístup k datům Vlastní třída Zpracování chyb objektů

Database s

  Vytváření dotazů pomocí VBA Použití syntaxe SQL Transakce Záznamy DAO a ADO Import dat z jiných systémů

Aplikace

  Rozhraní plánu Nabídky Sestavy Ovládací prvky dostupné z kódu Integrace formulářů a podpora pro další aplikace Funkce knihovny

Osvědčené postupy

  Tipy a triky

Požadavky

 • Znalost libovolného procedurálního programovacího jazyka (např. Basic, Pascal, C).
 • Pro lidi, kteří se chtějí naučit požadované dovednosti, doporučujeme kurz: Visual Basic for Applications (VBA) v Excelu - úvod do programování.
 • Velmi dobrá znalost Microsoft Access. Doporučuje se absolvovat kurz: Přístup pro pokročilé.
 21 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (1)

Související kategorie