Behavior Driven Development (BDD) Počítačové Kurzy

Behavior Driven Development (BDD) Počítačové Kurzy

Online nebo na místě, instruktorem vedené živé kurzy Behavior Driven Development (BDD) pokrývají různé aplikace pro BDD v reálném světě. Kurzy pokrývají oblasti jako Acceptance Test Driven Development (ATDD), Test Driven Development (TDD), Cucumber a Okurka. Školení BDD je dostupné jako "online živé školení" nebo "na místě živé školení". Online živé školení (neboli "vzdálené živé školení") se provádí prostřednictvím interaktivní vzdálené plochy . Živé školení na místě lze provádět lokálně v prostorách zákazníka v České republice nebo ve firemních školicích střediscích NobleProg v České republice. NobleProg -- Váš místní poskytovatel školení

Machine Translated

Reference

★★★★★
★★★★★

Behavior Driven Development (BDD) Podkategorie

Behavior Driven Development (BDD) Návrh školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
7 hodin
This instructor-led, live training in České republice begins with a discussion of BDD and how the Behave framework can be used to carry out BDD testing for web applications. Participants are given ample opportunity to interact with the instructor and peers while implementing the concepts and tactics learned in this hands-on, practice-based lab environment. By the end of this training, participants will have a firm understanding of BDD and Behave, as well as the necessary practice to implement these techniques and tools in real-world test scenarios.
7 hodin
In this instrucor-led, live training in České republice participants will learn how to write high quality tests by employing "screenplays" and the idea of "actors, tasks, and goals" to express tests in business terms rather than as interactions between system components. We look at both functional and UI testing scenarios and demonstrate how Serenity can be used to manage their testing. All lecture, notes, quizes and discussions are accompanied by live hands-on practice and implementation. By the end of this training, participants will understand the Serenity framework and be able to utilize it with comfort. As important, participants will learn to think of and approach test automation from a different light.
7 hodin
The training is designed for both IT and business staff. The aim of the course is to provide a way to facilitate communication between departments in the software development process. Participants learn behavioral testing to make it possible to create more reliable software without the need for costly and advanced tools.
14 hodin
This instructor-led, live workshop in České republice begins with an introduction to BDD, what it is and how it is used by companies to promote good software design, development and testing. We do this from a non-engineering point-of-view, with an eye on the end-users, their requirements, language, and way of thinking. We also address the communication challenges that business stakeholders are likely to encounter as they work closer with their technical-minded peers. By the end of this training, participants will know how to:
 • Write succinct user stories that capture the usage patterns of real users of the software.
 • Translate their user stories into the behavioral language of BDD (Given, When, Then.)
 • Derive test cases from these stories, for use by engineers to implement and test.
 • Understand the relationship between product requirements, acceptance criteria, and test cases.
 • Demystify the technical jargon that impedes communication and understanding.
 • Install and use great tools for writing BDD feature files.
 • Understand and appreciate what happens once the work is handed to engineers.
 • Play a more active role in the iterative development cycle.
14 hodin
Robot Framework je open-source testovací automatizační rámec pro akceptační testování a akceptační testem řízený vývoj ( ATDD ). Používá klíčová slova k abstraktování podrobností testu, vyjadřuje záměr spíše než matice a šrouby. Základní framework je implementován v Python a lze jej provozovat na Jythonu (JVM) a Iron Python (.NET). Robot Framework byl původně vyvinut společností Nokia. V tomto živém školení vedeném instruktory se účastníci naučí, jak napsat sadu testovacích případů a testovací sadu, a poté provést testy na demonstrační aplikaci. Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:
 • K psaní a provádění testů použijte přístup založený na testování pomocí klíčových slov Robot Framework a syntaxi tabulkových testovacích dat.
 • Pomocí konzistentní syntaxe můžete skládat nová klíčová slova ze stávajících.
 • Provádějí Gherkin stylová horlivá Behavior Driven Development (BDD) testy (podobně jako Cucumber ).
 • Vytvářejte a interpretujte sestavu a protokoly k odstraňování závad v testované aplikaci.
 • Možnosti rozšířené Robot Framework využívající knihovny třetích stran psané v Python , Java , Perl , Java skriptu a PHP .
 • Integrujte Robot Framework s Selenium pro testování webových aplikací.
Formát kurzu
 • Interaktivní přednáška a diskuse.
 • Spousta cvičení a cvičení.
 • Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
 • Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
7 hodin
Cucumber Electron je rámec pro psaní testů BDD (Behavior Driven Development) v reálném jazyce, s Electron, rámec pro tvorbu desktopových aplikací pomocí webových technologií. Je určen pro testování Javascript web aplikací. V tomto instruktorově vedeném, živém tréninku se účastníci dozví, jak psát a provádět testy BDD stylu pro aplikace node.js pomocí Cucumber Electron. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Spustit BDD testy a kód aplikace v jednom procesu (bez transpilingu) Napište testy, které jsou rychlejší, méně brilantní a jednodušší
publikum
  Vývojáři
Formát kurzu
  Částečná přednáška, částečná diskuse, cvičení a těžká praxe
7 hodin
This one-day course walks participants through the fundamentals of RSpec, BDD (Behavior Driven Development) and other testing methods with hands-on exercises.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) walks participants through real-life cases for Behavior Driven Development (BDD) and demonstrates hands-on how to implement Cucumber in various test scenarios.
7 hodin
Cucumber is an open-source, BDD framework for writing tests in a natural language style.  BDD, or Behavior Driven Development, is an agile software development technique that encourages collaboration among developers, QA and non-technical business people in a software project. This training begins with a discussion of BDD and how Cucumber is used to carry out BDD testing for web applications. Participants are given ample opportunity to interact with the instructor and peers while implementing the concepts and tactics learned in this hands-on, practice-based lab environment. By the end of this training, participants will have a firm understanding of BDD and Cucumber, as well as the necessary practice and toolset to write their own test cases for real-world software test scenarios.
Format of the course
 • Heavy emphasis on hands-on practice.
 • Most of the concepts are learned through samples, exercises and hands-on development.
Note
 • This training uses Eclipse and Selenium. If you wish to use a different IDE or test automation framework, please contact us to arrange.
 • If your team is moving from manual testing to automation testing for the first time, please contact us to arrange extending the training to include additional coverage of automation testing.
7 hodin
In this instructor-led, live training in České republice, participants will learn how to test a complex web application using Iridium. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create end-to-end tests that simulate the actions of a user as they navigate a web application.
 • Automate the testing of themed applications with multiple styles.
 • Create test cases that are readable to non-technical people.
 • Execute tests in a wide variety of browsers.
 • Use the Iridium Snippets package for Atom to facilitate test script writing.
 • Reduce the costs of maintaining custom Java code and page objects.
14 hodin
Cucumber.js is a native JavaScript implementation of Cucumber. In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and execute BDD (Behavior Driven Devleopment) style test cases using Cucumber and Javascript. By the end of this training, participants will be able to:
 • Run automated tests written in the human-readable language, Gherkin
 • Use Cucumber based test cases to improve communication and collaboration between technical and non-technical teams
 • Integrate Cucumber.js with other testing frameworks such as Protractor for testing Angular applications
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hodin
JBehave is an open-source, Java-based BDD framework for writing tests in a natural language style. BDD, or Behavior Driven Development, is an agile software development technique that encourages collaboration among developers, QA and non-technical business people in a software project. This training begins with a discussion of BDD and how the JBehave framework can be used to carry out BDD testing for web applications. Participants are given ample opportunity to interact with the instructor and peers while implementing the concepts and tactics learned in this hands-on, practice-based lab environment. By the end of this training, participants will have a firm understanding of BDD and JBehave, as well as the necessary practice and toolset to write test cases for real-world software test scenarios. Audience
 • Testers and Developers
Format of the course
 • Heavy emphasis on hands-on practice. Most of the concepts are learned through samples, exercises and hands-on development.
14 hodin
Behat is a Behavior Driven Development (BDD) test framework written in PHP. It facilitates communication among developers, testers, business stakeholders and clients during the software development process. Behat allows non-technical people to write clear descriptions of an application's intended behavior, then runs those "scenarios" as functional tests against the application. In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and execute BDD style test cases using Behat and PHP. By the end of this training, participants will be able to:
 • Run automated tests written in the human-readable, "Given, When, Then" Gherkin language
 • Use Behat based test cases to improve collaboration between technical and non-technical teams
 • Integrate Behat with Selenium, Mink, Goutte and other browser emulators to drive tests and generate reports
 • Extend Behat functionality through its extension system
 • Test numerous usage scenarios through terminal commands, REST APIs, and more.
Audience
 • Test engineers
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hodin
In this instructor-led, live training in České republice, participants will learn how to use SpecFlow to write acceptance tests that are understandable by technical as well as non-technical stakeholders. By the end of this training, participants will be able to:
 • Bind business requirements to .NET code.
 • Apply BDD techniques to build up living documentation for an application.
 • Run SpecFlow from Visual Studio or the command line.
 • Integrate SpecFlow into an existing continuous testing and build environment.
 • Integrate SpecFlow with other testing frameworks such as MSTest, NUnit, xUnit and MbUnit.

Momentálně pro tuto lokalitu nejsou naplánovány žádné kurzy.

Víkendové Behavior Driven Development (BDD) kurzy, Večerní Behavior Driven Development (BDD) školení, Behavior Driven Development (BDD) přijímač, Behavior Driven Development (BDD) vedené školitelem, Víkendové Behavior Driven Development (BDD) školení, Večerní Behavior Driven Development (BDD) kurzy, Behavior Driven Development (BDD) koučování, Behavior Driven Development (BDD) lektor, Behavior Driven Development (BDD) školitel, Behavior Driven Development (BDD) počítačová školení, Behavior Driven Development (BDD) počítačové kurzy , Behavior Driven Development (BDD) kurzy, Behavior Driven Development (BDD) školení, Behavior Driven Development (BDD) on-site, Behavior Driven Development (BDD) uzavřená školení, Behavior Driven Development (BDD) individuální školení

Slevy kurzů

No course discounts for now.

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions