Unit Testing Počítačové Kurzy

Unit Testing Počítačové Kurzy

Online nebo na místě, instruktorem vedené živé kurzy pro testování jednotek v České republice.

Machine Translated

Reference

★★★★★
★★★★★

Kdy

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
21 hodin
In this instructor-led, live training in České republice, participants will learn how to use PyTest to write short, maintainable tests that are elegant, expressive and readable.  By the end of this training, participants will be able to:
 • Write readable and maintainable tests without the need for boilerplate code.
 • Use the fixture model to write small tests.
 • Scale tests up to complex functional testing for applications, packages, and libraries.
 • Understand and apply PyTest features such as hooks, assert rewriting and plug-ins.
 • Reduce test times by running tests in parallel and across multiple processors.
 • Run tests in a continuous integration environment, together with other utilities such as tox, mock, coverage, unittest, doctest and Selenium.
 • Use Python to test non-Python applications.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice teaches participants how to write testable code in the form of testing units to facilitate the diagnosis, isolation, and resolution of bugs. The training walks participants through the creation of a work-ready, testing environment using the PHPUnit testing framework. By the end of this training, participants will be able to:
 • Distinguish between good and bad testing units.
 • Read and interpret test results.
 • Proactively manage and diagnose their code base to reduce bugs.
 • Ensure that their code base is fit for continuous integration and deployment.
21 hodin
JUnit is a framework to write repeatable tests and do unit testing for Java language.
7 hodin
This course provides a brief introduction to Agile software testing. It deals with foundational test concepts, within the context of Agile (Scrum) development and uses Crispin & Gregory's (More Agile Testing, 2014) Agile Testing Quadrants model as a framework to explore contemporary principles and practices of Agile testing.
21 hodin
This course introduces the principles of Test Driven Development.
14 hodin
Unit testing is a testing approach that tests individual units of source code by modifying its properties or triggering an event to confirm whether the outcome is as expected. In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and execute unit tests against a sample .Net application using C#   and Visual Studio. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use testing frameworks such as NUnit and xUnit.net to create and manage unit test code
 • Define and implement a broader test driven development approach to testing
 • Adapt the testing framework to extend the test coverage for an application
Audience
 • Software test engineers
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hodin
This course introduces the tools and techniques needed to write F# based unit tests. A special emphasis is placed on test driven development (TDD). Functional TDD is a testing approach that uses functional programming to unit test an application before developing it. Functional programming (as opposed to imperative, state-transition-style programming) in a language such as F# lends itself well to TDD because smaller, well-targeted tests can be written in isolation. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use F# to write unit tests that are direct and easy to understand. By the end of this training, participants will be able to:
 • Build a complete system out of small, isolated functions
 • Express test cases as properties instead of examples
 • Write test code without the need for mocks
 • Reduce the need to control and check for side effects
 • Use libraries such as NaturalSpec, FsCheck, FsTest, FsUnit and Unquote to facilitate test cases creation
 • Use F# to overcome some of the problems associated with mainstream Test-driven Development (TDD)
Audience
 • Test engineers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hodin
This course introduces the tools and techniques needed to write unit tests using HUnit testing framework. HUnit is a unit testing framework for Haskell, similar to the JUnit tool for Java. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use HUnit to write unit tests that are direct and easy to understand. By the end of this training, participants will be able to:
 • Write tests that are easy to create, change, and execute
 • Use HUnit to group tests into suites and check the results automatically
 • Write concise and flexible test specifications
 • Integrate HUnit with other utilities such as QuickCheck and HSpec
 • Extend the test framework
Audience
 • Test engineers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hodin
In this instructor-led, live training in České republice, participants will learn about various JavaScript testing frameworks as they step through the creation of a unit test suite for a web application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Write unit tests in JavaScript using unit test frameworks such as QUnit and Jasmine
 • Use frameworks such as Mocha and Chai to implement TDD and BDD
7 hodin
Jasmine is a unit test framework for JavaScript. In this instructor-led, live training, participants will learn the different features of the Jasmine framework as they unit test a sample Javascript web application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up Jasmine with Grunt and Node.js
 • Integrate unit testing into a continuous integration process
 • Mock dependencies, use asynchronous specs and add plugins
Audience
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hodin
MZ, xUnit a nUnit jsou rámce testování jednotek. Je známo pro své integrační testování a je to oficiální rámec pro testování jednotek vytvořený společností Microsoft. Njednotka je připisována zkoušce jednotky netto. xUnit je specializovaný na 32 a 64-bit zpracování a je dalším rámcem, který je připisován dot net. Tento instruktor vedený, živý trénink (na pracovišti nebo vzdáleně) je zaměřen na testování softwarového zařízení, které si přeje Testovat funkčnost testovacího kódu pomocí funkce MCO, xUnit a nUnit. Na konci tohoto školení budou účastníci moci:
 • Vytvořte testy jednotek pomocí funkce MCO k testování softwarových aplikací.
 • Zobrazí výsledky testování pomocí kódování CodeLens.
 • Porozumět různým testovacím nástrojům pro vývoj řízeného testováním.
Formát kurzu
 • Interaktivní přednáška a diskuse.
 • Hodně cvičení a cviku.
 • Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
 • Chcete-li požádat o vlastní školení pro tento kurz, kontaktujte nás prosím.
35 hodin
Jednotková zkouška je software testovací metoda pro ověření platnosti jednotlivých jednotek kódu. Pomocí C mohou uživatelé psát jednotkové testy pro stávající kód C, stejně jako nový kód C. Tento instruktor vedený, živý trénink (online nebo on-site) je zaměřen na softwarové testéry, kteří chtějí používat programování C k vytvoření jednotkových testů pro kód C. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Použijte jednotkové testovací rámce v C k výrobě jednotkových testů. Přizpůsobte testy jednotky C a přidejte je do seznamu volání. Zjednodušuje proces debugování a recyklování kódu s testovaným rozvojem.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
14 hodin
TypeScript je otevřený jazyk pro budování podniků Javascriptových aplikací. Je to strojné superzemě JavaScript, který směruje k jednodušenému Javascriptu a přinese statickým tip a objektovým rozvojem k jazyku.Tento instruktorovým, živým trénicím vztahuje TypeScript' funkcí a rámky testování jednotky. Učestníci dostanou příležitost, aby se teorii stavili sbírku jednotných testů, které mohou být prováděny proti aplikaci reálního života.Formát kursu
  Interaktivní předmět a diskusie. Mnoho vzdělávků a praxi. Provádění ruce v životním prostředí.
Možnosti nastavení kursů
  Tento kurs bude soustředit na rámci, které může být používány pro testování Javascript nebo typscriptového aplikace (Jasmine, Mocha, Jest, Chai, itd.). UI-rámy, například React, jsou opcionální a může být pokryta, pokud chce. Abychom se žádali vlastním školením pro tento kurs, prosím kontaktujte nás, abychom udělali.

Last Updated:

Víkendové Unit Testing kurzy, Večerní Unit Testing školení, Unit Testing přijímač, Unit Testing vedené školitelem, Víkendové Unit Testing školení, Večerní Unit Testing kurzy, Unit Testing koučování, Unit Testing lektor, Unit Testing školitel, Unit Testing počítačová školení, Unit Testing počítačové kurzy , Unit Testing kurzy, Unit Testing školení, Unit Testing on-site, Unit Testing uzavřená školení, Unit Testing individuální školení

Slevy kurzů

No course discounts for now.

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions