Network Security Počítačové Kurzy

Network Security Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené Network Security školení České republice.

Reference

★★★★★
★★★★★

Network Security Podkategorie

Network Security Návrh školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at systems administrators who wish to learn how to use Zscaler to secure network connections for applications and cloud services. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand the architecture security on Zscaler.
 • Understand the value and baseline features of Zscaler advanced configurations.
 • Use Zscaler to secure network connections for applications and cloud services.
14 hodin
During the course, participants will learn:
 • What is denial of service attacks, Flooding, Sniffing, MIM?
 • How to break from the network to the server?
 • How to watch packets on the network (also running on switches)?
 • Do you watch any combination of the world?
 • How to monitor the network?
 • How to configure a firewall?
 • How to use encrypted connections?
 • How to create tunnels?
 • How to log packets?
 • How to scan ports?
 • How to reduce the number of unnecessary services on the server?
14 hodin
Since all applications today heavily rely on communication and networks, there is no application security without network security. This course focuses on network security with a software security viewpoint, and discusses common network attacks and defenses on different OSI layers, with an emphasis on application layer issues, tackling topics like session management or denial of service. As cryptography is a critical aspect of network security, the most important cryptographic algorithms in symmetric cryptography, hashing, asymmetric cryptography, and key agreement are also discussed. Instead of presenting an in-depth mathematical and theoretical background, these elements are discussed from a merely practical, engineering perspective, showing typical use-case examples and practical considerations related to the use of crypto, such as public key infrastructures. Security protocols in many areas of secure communication are introduced, with an in-depth discussion on the most widely-used protocol families such as IPSEC and SSL/TLS. Finally, typical crypto vulnerabilities are discussed – both related to certain crypto algorithms and cryptographic protocols, such as BEAST, CRIME, TIME, BREACH, FREAK, Logjam, Padding oracle, Lucky Thirteen, POODLE and similar, as well as the RSA timing attack. In each case, the practical considerations and potential consequences are described for each problem, again, without going into deep mathematical details. Participants attending this course will
 • Understand basic concepts of security, IT security and secure coding
 • Learn about network attacks and defenses at different OSI layers
 • Have a practical understanding of cryptography
 • Understand essential security protocols
 • Understand some recent attacks against cryptosystems
 • Get information about some recent related vulnerabilities
 • Get sources and further readings on secure coding practices
Audience Developers, Professionals
14 hodin
BeyondCorp is an open source Zero Trust security framework that allows employees to work securely from any location without the need for a traditional VPN. In this instructor-led, live training, participants will learn hands-on how to set up a Zero Security system as they set up and deploy BeyondCorop in a live-lab environment. By the end of this training, participants will be able to:
 • Assess their organization's existing security model.
 • Shift access controls from the perimeter to individual devices and users.
 • Deploy applications using a user and device-centric authentication and authorization workflow.
 • Understand, plan and implement a Zero Trust network within their organization.
Audience
 • Network engineers
 • Cyber security professionals
 • System architects
 • IT managers
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
35 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at technical persons who wish to apply the most suitable tools and techniques to secure both telecom as well as wireless networks.
14 hodin
OpenVAS is an advanced open source framework which consists of several services and tools for network vulnerability scanning and management. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use OpenVAS for network vulnerability scanning. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure OpenVAS
 • Learn the fundamental features and components of OpenVAS
 • Configure and implement network vulnerability scans with OpenVAS
 • Review and interpret OpenVAS scan results
Audience
 • Network engineers
 • Network administrators
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
Palo Alto Networks nabízí platformu, která zahrnuje pokročilé firewally a cloudové rozšíření. Firewall Palo Alto brání vniknutí malwaru automatizovaným přístupem, který poskytuje konzistentní zabezpečení.

Toto školení vedené instruktorem (na místě nebo na dálku) je zaměřeno na vývojáře, kteří chtějí zabránit vniknutí škodlivého softwaru do sítě Palo Alto Networks. Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:
 • Vytvořte nezbytné vývojové prostředí, abyste mohli začít vyvíjet brány firewall.
 • Nasazení brány Palo Alto na cloudovém serveru.
 • Spravujte tok paketů firewallem Palo Alto.
 • Interpretace klasifikací a typů QoS.
Formát kurzu
 • Interaktivní přednáška a diskuse.
 • Spousta cvičení a cvičení.
 • Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
 • Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
14 hodin
Nmap je skener portů používaný k pronikání a testování sítě. Porty pro skenery, například nmap, zjišťují, že komunikace v počítačových sítích je ohrožena. Tento instruktor vedený, živý trénink (na pracovišti nebo vzdáleně) je zaměřen na softwarové výrobce, kteří chtějí chránit síť své organizace pomocí nmap. Na konci tohoto školení budou účastníci moci:
 • Nastavte potřebné testovací prostředí pro začátek použití nmap.
 • Prohledat síťové systémy kvůli bezpečnostním chybám.
 • Objevte aktivní a ohrožené hostitele.
Formát kurzu
 • Interaktivní přednáška a diskuse.
 • Hodně cvičení a cviku.
 • Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
 • Chcete-li požádat o vlastní školení pro tento kurz, kontaktujte nás prosím.
21 hodin
FortiGuard Labs je bezpečnostní a bezpečnostní výzkumná společnost společnosti Fortinet, jedné z předních poskytovatelů služeb kybernetické bezpečnosti dnes. Mezi jeho nejvýznamnější produkty patří FortiGate Firewally nové generace (NGFW), které jsou efektivnější než Firewally s nižší specifikací. FortiGate NGFW mohou filtrovat síťový provoz při zachování funkcí statečných firewallů, což je optimalizuje pro hybridní a hyper skalní podnikové datové střediska. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na bezpečnostní inženýry a správce systémů, kteří chtějí používat pokročilé bezpečnostní síťové systémy NGFW k ochraně své organizace před vnitřními a vnějšími hrozbami. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Instalace a nastavení preferovaného FortiGate softwarového a hardwarového modelu NGFW. Provozovat a zaměstnávat FortiGate NGFW ke zlepšení efektivity úkolů správy systému. Řízení různých forem vnějších a vnitřních hrozeb pomocí funkcí FortiGate. Integrujte FortiGate bezpečnostní tkaninu s celou IT infrastrukturou, aby byla poskytnuta rychlá automatizovaná ochrana. Zajišťovat dlouhodobou ochranu před útoky s nezávislou a nepřetržitou FortiGate hrozbou inteligence. Odstranění nejčastějších chyb nastavení firewall systému souvisejících s FortiGate NGFWs. Provádění bezpečnostních řešení Fortinet v jiných podnikových aplikacích.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
35 hodin
Audience: System Administrators and Network Administrators as well as anyone who is interested in defensive network security technologies.  

Last Updated:

Víkendové Network Security kurzy, Večerní Network Security školení, Network Security přijímač, Network Security vedené školitelem, Víkendové Network Security školení, Večerní Network Security kurzy, Network Security koučování, Network Security lektor, Network Security školitel, Network Security počítačová školení, Network Security počítačové kurzy , Network Security kurzy, Network Security školení, Network Security on-site, Network Security uzavřená školení, Network Security individuální školení

Slevy kurzů

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions