MEAN Stack Počítačové Kurzy

MEAN Stack Počítačové Kurzy

Online nebo na místě, živé kurzy MEAN Stack vedené instruktorem demonstrují prostřednictvím interaktivní diskuse a praktického procvičování základy a pokročilá témata MEAN Stack. Školení MEAN Stack je dostupné jako „online živé školení“ nebo „živé školení na místě“. Online živé školení (neboli "vzdálené živé školení") se provádí prostřednictvím interaktivní vzdálené plochy . Živá školení na místě lze provádět lokálně v prostorách zákazníka v České republice nebo ve firemních školicích střediscích NobleProg v České republice. NobleProg -- Váš místní poskytovatel školení

Machine Translated

MEAN Stack Návrh školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
28 hodin
This instructor-led, live training in České republice (onsite or remote) is aimed at developers who wish to create, build, test, debug and deploy Angular 7 applications using the MEAN stack. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start developing an Angular 7 application.
 • Integrate the front-end and back-end components of the MEAN stack.
 • Build an Angular 7 application that can perform, create, read, delete, and update operations.
28 hodin
This instructor-led, live training in České republice is aimed at developers who wish to create, build, test, debug and deploy web applications using MEAN Stack. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up a development environment needed to start developing an Angular 6 application.
 • Integrate the frontend and backend parts of the MEAN Stack application
 • Build an application that can perform Create, Read, Update, and Delete operations.
28 hodin
This instructor-led, live training in České republice (onsite or remote) is aimed at developers with JavaScript skills who wish to implement web applications using MEAN Stack.  By the end of this training, participants will be able to:
 • Build web applications with NodeJS and Angular.
 • Manipulate with data on MongoDB and ExpressJS.
 • Implement security in MEAN stack web applications.
 • Develop MEAN stack web applications.
35 hodin
In this instructor-led, live training in České republice, participants will learn how to use the MEAN stack, specifically using Angular 4, as they step through the creation and deployment of a sample web application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create, build, debug and deploy a MEAN-based Angular 4 application.
 • Unit test their Angular 4 application.
 • Write Angular code using TypeScript.
35 hodin
MEAN Stack is a full-stack JavaScript solution that helps you write and deploy scalable, robust, and maintainable web applications quickly and easily using MongoDB, Express, Angular, and Node.js. By the end of this hands-on intensive training course, the students will be able to:
 • Store the data in NoSQL, document-oriented MongoDB database that brings performance and scalability.
 • Use Node.js, the server-side platform built on Google V8’s runtime for building fast, scalable network applications.
 • Use Express, a simple yet powerful web application development HTTP server framework built on top of Node.js.
 • Use Angular 2 framework that offers declarative, two-way data binding for web applications.
 • Take advantage of the ‘full-stack JavaScript’ paradigm i.e. store documents in JSON-like format in MongoDB, author JSON queries in Node.js/Express.js, and forward these JSON documents back to an Angular-based frontend.
 • Get acquainted with the latest web application development trends in the IT industry.
Format of the course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Notes:
 • Angular is available in different versions, for example:
  • AngularJS (a.k.a. Angular.js, AngularJS 1, and Angular 1)
  • Angular 2
  • Angular 4
 • This training covers Angular 2.
 • For all other components (Node.js, Express, MongDB) we cover the latest stable version.
 • If you wish to customize the versions taught in this training, please contact us to arrange.
 
35 hodin
Course Objective: MEAN stack is a full-stack JavaScript solution that helps you write scalable, robust, and maintainable web applications quickly and easily using MongoDB, express, AngularJS, and Node.js. By the end of this hands-on intensive training course, the students will be able to:
 • Store the data in NoSQL, document-oriented MongoDB database that brings performance and scalability.
 • Use Node.js, the server-side platform built on Google V8’s runtime for building fast, scalable network applications.
 • Use Express, a simple yet powerful web application development HTTP server framework built on top of Node.js.
 • Use AngularJS framework that offers declarative, two-way data binding for web applications.
 • Take advantage of the ‘full-stack JavaScript’ paradigm i.e. store documents in JSON-like format in MongoDB, author JSON queries in Node.js/Express.js, and forward these JSON documents back to an Angular-based frontend.
 • Get acquainted with the latest web application development trends in the IT industry.

Momentálně pro tuto lokalitu nejsou naplánovány žádné kurzy.

Víkendové MEAN Stack kurzy, Večerní MEAN Stack školení, MEAN Stack přijímač, MEAN Stack vedené školitelem, Víkendové MEAN Stack školení, Večerní MEAN Stack kurzy, MEAN Stack koučování, MEAN Stack lektor, MEAN Stack školitel, MEAN Stack počítačová školení, MEAN Stack počítačové kurzy , MEAN Stack kurzy, MEAN Stack školení, MEAN Stack on-site, MEAN Stack uzavřená školení, MEAN Stack individuální školení

Slevy kurzů

No course discounts for now.

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions