Návrh Školení

Úvod do XML

    Značkovací jazyky Součásti dokumentu XML Výhody XML

Modelování struktury dokumentu pomocí DTD

    Deklarace a definice DTD Interní a externí DTD Model živin obsah dokumentu Deklarace prvků Deklarace atributů Jmenný prostor

Modelování struktury dokumentu pomocí XML Schéma

    Vestavěné XML Datové typy schémat Typy uživatelských dat Aspekty vynucení sekvence Assemblerů, výběr a vše Definování instancí atributů

XPath 1,0

    Umístění Path Axis, test uzlu, predikát Operátory a funkce XPath

Transformuje dokument XML - standardní XSLT

    Šablony transformací Přizpůsobení šablon Typy výsledných dokumentů Proměnné a parametry Podmíněné výrazy Smyčky Třídění Dva způsoby vyvolání transformace

Požadavky

Vyžaduje se znalost HTML na základní úrovni

 21 hodiny

Počet účastníků


Price per participant

Reference (1)

Upcoming Courses

Související kategorie