Návrh Školení

Úvod

  Apache Mesos vs Kubernetes nebo jiní správci clusteru Přehled Apache Mesos Funkce a architektura

Začínáme

  Instalace a sestavení Apache Mesos Nastavení Master a Agent

Konfigurace Apache Mesos

  Nastavení rolí a uživatelů Konfigurace sítě Konfigurace zabezpečení

Správa Apache Mesos Clusteru

  Využití s vysokou dostupností a obnova chyb Protokolování a ladění Upgradování a downgrade clusterů Implementace metrik a výstrah pro monitorování

Práce s kontejnery

  Instalace Marathonu na Apache Mesos Nasazení kontejnerizovaných aplikací na Apache Mesos s Marathonem

Odstraňování problémů

Shrnutí a závěr

Požadavky

 • Pochopení distribuovaných systémů
 • Zkušenosti s nějakým druhem distribuované aplikace nebo frameworku (např. Hadoop)
 • Znalost příkazů Linux

Publikum

 • IT správci
 • Softwaroví inženýři
 • Vývojáři
 14 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Související kategorie