Návrh Školení

Úvod

Instalace akumulace

Konfigurace akumulace

Pochopení datového modelu, architektury a komponent Accumulo

Práce s Shellem

Database Operace

Konfigurace vašich tabulek

Akumuluji Iterátory

Vývoj aplikace v Accumulo

Zabezpečení vaší aplikace

Čtení a psaní sekundárních rejstříků

Práce s Mapreduce, Spark a Thrift Proxy

Testování vaší aplikace

Odstraňování problémů

Nasazení vaší aplikace

Hromadit administrativní úkoly

Shrnutí a závěr

Požadavky

  • Základní znalost programování Java.

Publikum

  • Vývojáři aplikací
  • Softwaroví inženýři
  • Technickí poradci
 21 hodiny

Počet účastníků


Price per participant

Reference (5)

Upcoming Courses